Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 09.03.2020 klo 17:30 - 19:07

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
50   Mötets laglighet och beslutförhet
51   Protokolljusterare
52   Anhållan om tilläggs-anslag för att upprätta en projektplan för välfärdshallen
53   Försäljning av strandtomt nr 225
54 Utredning till stadsstyrelsen om att ordna intern kontroll och riskhantering
55   Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av besvär gällande stadsfullmäktiges beslut § 153 11.12.2019 (Budget och ekonomiplan 2020-2022)
56 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
57   Nämndernas och sektionernas beslut
58   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
59   Övriga ärenden
60 Utvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapportering

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla