Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Äldrerådet
Protokoll 24.02.2020 klo 14:00 - 16:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Församlingen presenterar sig
3   Resultaten av kundnöjdhetsenkäter inom hemvården och omsorgsboende
4 Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020
5   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Relander Ilkka ordförande
Lindholm Agneta viceordf.
Lindfors Kristina medlem
Salomaa Maria medlem
Henriksson Christian medlem
Turunen Lea medlem
Bärlund Päivi medlem
Björkman-Nystén Nina medlem, kult.n.
Malmivaara Jouni medlem, tekn.n.
Sund Monica sekreterare