Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 10.02.2020 klo 17:00 - 20:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
11   Mötets laglighet och beslutförhet
12   Val av sekreterare
13   Jäv
14   Justering av protokollet
15   Näringslivschefens översikt
16   Lovisa Bostäder Ab:s styrelseordförandes översikt
17   Rapporten om byggnadstillsynens och miljövårdsmyndighetens uppgifter
18   Möjliga övriga ärenden
19   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare
Paljakka Sari näringslivschef
Hyvönen Petri Lovisa Bostäder Ab, styrelseordf.

Till påseende  
I det allmänna datanätet.