Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 24.02.2020 klo 17:30 - 20:01

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
36   Mötets laglighet och beslutförhet
37   Protokolljusterare
38   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
39   Lovisa stads upphandling av persontrafik 2020
40 Verksamhetsområdet för Pernå Skärgårds Vattenandelslag
41   Utlåtande om Social- och hälsovårdsministeriets slutrapport för utredningen om en särlösning för social- och hälsovården i Nyland-huvudstadsregionen-Helsingfors
42 Statsandelarna för driftsekonomin 2020
43 Att utse representanter till ordinarie förbundsmöte 2020 för Sydkustens landskapsförbund r.f.
44   Val av namn till skolorna i Forsby från och med 1.8.2020
45 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
46   Nämndernas och sektionernas beslut
47   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
48   Att ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti
49   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Pakkanen Antti upphandlingssakkunnig
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Tenhunen Timo utbildningschef
Forsblom Lisbeth servicechef, seniorservice
Lindroos Markus infrastrukturchef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 2-23.03.2020.