Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 10.02.2020 klo 17:30 - 20:47

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
24   Mötets laglighet och beslutförhet
25   Protokolljusterare
26   Att ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti
27   Anhållan om anslag för renovering av näringslivs- och infrastrukturcentralens nya lokaler
28 Försäljning av industriområde till Lovisa Kloakservice Kb
29   Uppdatering av de frivilliga programmen för turism, kultur och skärgård vilka härletts ur stadens strategi
30 Förteckning över beslut om delegering av befogenheter
31 Ändring av delägaravtal, Kymmenedalens El Ab
32 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
33   Nämndernas och sektionernas beslut
34   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
35   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Schröder Carita perusturvajohtaja
Hostio Monica Apotti, sakkunnig
Bruce Marina Uutinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 14.2-6.3.2020.