Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 14.01.2020 klo 17:00 - 20:00

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av sekreterare
3   Jäv
4   Justering av protokollet
5   Chefen för stadsplaneringsavdelningens översikt
6   Infrastrukturchefens översikt
7   Redogörelser för bindningar
8   Rapporten om byggnadstillsynens och miljövårdsmyndighetens uppgifter
9   Möjliga övriga ärenden
10   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Katila Laura KPMG, sakkunnig, sekreterare
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Lindroos Markus infrastrukturchef

Till påseende  
I det allmänna datanätet.