Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 27.01.2020 klo 17:30 - 19:35

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
13   Mötets laglighet och beslutförhet
14   Protokolljusterare
15   Servicenätlösning från och med 1.8.2020
16   Val av direktion, Lovisa medborgarinstitut
17 Godkännande av dispositionsplan för demokratitjänster samt för stadskanslicentralen för 2020 och godkännande av verifikat 2020
18   Att bevilja borgen för lån, Lovisa å:s rensningssammanslutning
19 Att skänka en byggnad som gåva till staden, 434-405-1-33-V302
20 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
21   Nämndernas och sektionernas beslut
22   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
23   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla