Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 12.03.2020 klo 18:00 - 19:35

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4   Besättande av tjänst från och med 1.8.2020: Lektor i modersmål och litteratur (1114), placeringsställe Lovisavikens skola
5   Ändring av tjänsten som lektor i matematik, fysik och kemi (1112) till en tjänst som lektor i matematik (1112)
6   Tillstånd att anställa en timlärare i tjänsteförhållande i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter för tiden 1.8.2020-31.7.2021, placeringsställe Lovisavikens skola
7   Besättande av tjänst från och med 1.9.2020: Lektor i matematik och kemi (1205), placeringsställe Lovisa Gymnasium
8 Utvärdering av samarbetsavtal mellan regionens gymnasier
9 Begäran om utlåtande för utredning om servicenätet
10   För kännedom
11   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Konttinen Lisbeth ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Ståhl Linus ungdomsfullm. repr.
Fabritius Mikaela Mörskom repr.
Lindfors Annika Lappträsk repr.
Tenhunen Timo utbildningschef
Paakkanen Petra sakkunnig
Nordström Anders sakkunnig