Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 13.01.2020 klo 17:30 - 19:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Att skänka en byggnad som gåva till staden, 434-405-1-33-V302
4 Rättelseyrkande som gäller stadsstyrelsens beslut om försäljning av markområden (§ 311, 18.11.2019)
5 Belysning av lättrafikled på Smedjevägen, fullmäktigemotion
6 Iståndsättande av Gråbergs bostadsområde, fullmäktigemotion
7 Att reda ut beläggnings- och reparationsskulden för gator, fullmäktigemotion
8 Att rena vatten med hjälp av UV-desinficering, fullmäktigemotion
9 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
10   Nämndernas och sektionernas beslut
11   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
12   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Kinnunen Antti lokalchef
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla