Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut
Protokoll 19.12.2019 klo 18:00 - 19:40

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Val av ny kontaktperson för Lappträsk kommun.
4   Direktionens verksamhet avslutas i slutet av 2019.
5   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Grundström Maria ledamot
Bengts Christer ledamot
Drockila Rune ledamot, Pyttis
Sillanpää Merja rektor
Lill-Smeds Tanja vicerektor