Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 17.12.2019 klo 17:00 - 18:30

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
61   Mötets laglighet och beslutförhet
62   Protokolljusterare
63   Godkännande av föredragningslistan
64 Att rena vatten med hjälp av UV-desinficering, fullmäktigemotion
65 Saneringsarbeten, val av entreprenör
66   Gottgörelse till abonnenter till följd av avtal om skötsel av dagvattenrör
67   Att lyfta lån av staden för investeringar 2019
68   För kännedom
69   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Hoffman Kenneth Holmströms ersättare
Karlsson Mikael stst representant
Ulf Blomberg projektledningschef/inbjuden
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.