Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 02.12.2019 klo 17:00 - 20:30

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
90   Mötets laglighet och beslutförhet
91   Val av sekreterare
92   Jäv
93   Justering av protokollet
94   Grundtrygghetsdirektörens översikt
95   Lokalchefens översikt
96   Möjliga övriga ärenden
97   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Antti lokalchef
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG, sakkunnig, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.