Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 16.12.2019 klo 17:30 - 18:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
336   Mötets laglighet och beslutförhet
337   Protokolljusterare
338   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
339 Verkställighetsanvisningar för budgeten 2020
340 Minska matsvinnet från skolorna, fullmäktigemotion
341   Nämndernas och sektionernas beslut
342   Beslut i upphandling av banktjänster för Lovisa stad
343 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
344   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla