Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 18.11.2019 klo 17:30 - 19:56

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
309   Mötets laglighet och beslutförhet
310   Protokolljusterare
311 Försäljning av markområden
312 Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av verksamheten, reform av social- och hälsovården och reform av räddningsväsendet
313 Uppdatering av serviceavtalet för social- och hälsovård mellan Lovisa och Lappträsk
314   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
315   Nämndernas och sektionernas beslut
316   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
317   Val av ekonomichef
318   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Bruce Marina Uutinens ersättare
Turku Roger Karlssons ersättare
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla