Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 04.11.2019 klo 17:30 - 19:44

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
292   Mötets laglighet och beslutförhet
293   Protokolljusterare
294 Modell för aktivt stöd för arbetsförmågan
295 Lovisa stads interna anvisning och principer för ersättande av färdkostnader och andra kostnader och för användning av egen, stadens bil och elbil
296 Förvaltningen av Lovisa nya medborgarinstitut från och med 1.1.2020
297 Avtal om gemensamt skolväsende, uppdatering från och med 1.1.2020
298 Att godkänna grundavtalet för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon)
299   Att utse ledamöter och ersättare till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands (Inveon) samkommunstyrelse för tiden 1.1.2020-31.12.2023
300   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag samt val av ny ledamot, näringslivs- och infrastrukturnämnden
301 Försäljning av strandtomt nr 142
302   Invånarinitiativ
303 Att i detaljplanen för centrum inkludera en byggnad för bibliotek och konsertsal, fullmäktigemotion
304 Arrendeavtal för fastigheter som staden äger och arrenderar ut, fullmäktigemotion
305   Nämndernas och sektionernas beslut
306   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
307   Övriga ärenden
308   Lovisa stads anmärkning om Nylandsplanens 2050 offentligt framlagda helhet under förslagsfasen

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Siljander Paula ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 21.11-12.12.2019.