Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 22.10.2019 klo 17:00 - 19:10

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
52   Mötets laglighet och beslutförhet
53   Protokolljusterare
54   Godkännande av föredragningslistan
55   Budget 2020, ekonomiplan 2021 - 2022
56 Personalplanen för år 2020
57 Jämlik produktion av vatten i staden av vattenaffärsverkets vattendistribution, fullmäktigemotion
58 Respons gällande fakturor
59   För kännedom
60   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Sokka-Tuomala Anne Järvinens ersättare
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.
Ulf Blomberg projektledningschef/inbjuden