Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 28.10.2019 klo 09:00 - 17:27

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
287   Mötets laglighet och beslutförhet
288   Protokolljusterare
289   Köp av aktier i Kymmenedalens El Ab
290 Budget och ekonomiplan 2020-2022
291   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Turku Roger Karlssons ersättare
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Gustafsson Siv sakkunnig
Tenhunen Timo utbildningschef
Grönholm Thomas personalchef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla