Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 09.10.2019 klo 17:00 - 19:43

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
72   Mötets laglighet och beslutförhet
73   Val av sekreterare
74   Jäv
75   Justering av protokollet
76   Direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturs översikt
77 Stadsstyrelsens bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen för 2018
78 Delårsrapport (1-6/2019)
79   Revisors rapportering
80   Möjliga övriga ärenden
81   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Näätänen Elisa Lehto-Tähtinens ersättare
Holmström Joakim direktör för centralen för näringslivs och infrast
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG sakkunnig, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.