Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 21.10.2019 klo 09:00 - 17:42

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
278   Mötets laglighet och beslutförhet
279   Protokolljusterare
280   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
281   Begäran om att få använda stadens vapen, Lions Club Lovisa-Loviisa rf
282   Avslutande av verksamheten i gruppfamiljedaghemmet Duvan 31.12.2019
283 Att införskaffa halkskydd för skor för invånare i senioråldern, fullmäktigemotion
284   Nämndernas och sektionernas beslut
285   Budget och ekonomiplan 2020-2022
286   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Holmström Joakim direktör för centralen näringsliv och infrastr
Paakkarinen Markku direktör för vattenaffärsverket
Grönholm Thomas personalchef
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Gustafsson Siv sakkunnig

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla