Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 07.10.2019 klo 17:30 - 19:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
263   Mötets laglighet och beslutförhet
264   Protokolljusterare
265   Att flytta verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationens lokaler
266   Förslag om tilläggsanslag för investeringen i Societetshuset 2019
267   Sponsorering av Lovisa Tors representationslag i innebandy
268 Köp av fastighet, 434-10-1010-3
269   Begäran om förslag till deltagare i försvarskurs
270 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2018
271 Fullmäktigemotioner
272 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
273   Nämndernas och sektionernas beslut
274   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
275   Övriga ärenden
276   Att lediganslå tjänsten som stadskamrer
277   Att ändra tjänstebenämningen stadskamrer till ekonomichef

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 11.10 - 1.11.2019.