Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Föredragningslista 24.09.2019 kl. 17:00 -
Affärsverket Lovisa Vatten, Chiewitzgatan 14.

Saknr.   Rubrik  Föredragningslista i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Budget 2020, ekonomiplan 2021 - 2022
5 Kvalitetsproblem gällande vattnet i Isnäs
6   För kännedom
7   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Nilsson Kurt Vainios ersättare
Hoffman Kenneth Holmströms ersättare
Relander Ilkka Turkus ersättare
Sokka-Tuomala Anne Järvinens ersättare
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.