Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut
Protokoll 17.09.2019 klo 18:00 - 20:05

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Val av protokolljusterare
17   Läsåret 2019-2020
18   Begäran om utlåtande angående medborgarinstitutets sammanslagna administration
19   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Friman Henry ledamot
Bengts Christer ledamot
Drockila Rune ledamot, Pyttis
Sillanpää Merja rektor
Aitokari, Mia Björkman-Nysténs ersättare
Hollmén, Annina Grundströms ersättare