Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 04.09.2019 klo 17:00 - 19:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
62   Mötets laglighet och beslutförhet
63   Val av sekreterare
64   Jäv
65   Justering av protokollet
66   Översikt över verksamheten och ekonomin
67   Redogörelser för bindningar
68   Revisionsnämndens utvärderingsplan för 2017-2020 och arbetsprogrammet för 2019
69   Revisionens arbetsprogram för 2019
70   Möjliga övriga ärenden
71   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Katila Laura KPMG sakkunnig

Till påseende  
I det allmänna datanätet.