Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 27.08.2019 klo 17:00 - 18:30

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
38   Mötets laglighet och beslutförhet
39   Protokolljusterare
40   Godkännande av föredragningslistan
41 Kvalitetsproblem gällande vattnet i Isnäs
42   Budget 2020, ekonomiplan 2021 - 2022
43   För kännedom
44   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.