Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 13.08.2019 klo 17:00 - 19:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
31   Mötets laglighet och beslutförhet
32   Protokolljusterare
33   Godkännande av föredragningslistan
34 Kvalitetsproblem gällande vattnet i Isnäs
35 Delårsrapport 1-6 / 2019
36   För kännedom
37   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.