Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 26.08.2019 klo 17:30 - 19:03

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
209   Mötets laglighet och beslutförhet
210   Protokolljusterare
211 Försäljning av strandtomt nr 209
212 Att teckna aktier i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (yrkesinstitutet Prakticum)
213 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol, detaljplaneändring, detaljplan och bindande tomtindelning för norra och östra delen av Tullbron
214   Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om 142 och 144 § i kommunallagen
215 Lovisa stads utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2020-2022
216   Social- och hälsovårdstjänster i Lovisa stad för personer som vistas olagligt i landet
217   Att ansluta sig till Hansel Ab:s och KL-kuntahankinnat Oy:s ramavtal Kontorstillbehör 2020-2022
218   Nämndernas och sektionernas beslut
219   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
220   Övriga ärenden
221   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Mettinen Veli-Matti Silajnders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla