Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 12.08.2019 klo 17:30 - 19:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
194   Mötets laglighet och beslutförhet
195   Protokolljusterare
196 Att uppdatera Lovisa stads och Lappträsk kommuns program för förebyggande rusmedels- och mentalvårdsarbete
197   Upphörande av förtroendeuppdrag på grund av ändring av hemkommun, Nevalainen
198 Att ändra förvaltningsstadgan, § 24 Koncernledningens uppgifter och befogenhetsfördelning
199 Lektionernas längd på gymnasiet Loviisan lukio under läsåret 2019-2020
200   Arbetsgrupp för markförsäljning
201 Utlåtande om YIT Suomi Oy:s miljökonsekvensbedömningsrapport som gäller utvidgning av stenmaterialområdet i Malmgård i Lovisa
202 Lovisa - byarnas stad, fullmäktigemotion
203 Att reda ut kund- och trafikströmmarna för utvecklandet av stadens centrum, fullmäktigemotion
204 Att grunda en ställplats i Bruket i Strömfors, fullmäktigemotion
205 Att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar, fullmäktigemotion
206   Nämndernas och sektionernas beslut
207   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
208   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla