Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut
Protokoll 19.06.2019 klo 17:30 - 20:07

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
5   Mötets laglighet och beslutförhet
6   Val av protokolljusterare
7   Val av kontaktpersoner
8   Pågående projekt
9   Institutets läsår 2019-2020 och kursplan
10   Godkännande av läroplanerna för grundäggande konstundervisning
11 Lovisa svenska medborgarinstituts statistik 2018
12   Utrymmen
13   Utvecklingsarbete för Lovisas nya medborgarinstitut
14   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Friman Henry ledamot
Drockila Rune ledamot, Pyttis
Sillanpää Merja rektor
Hollmén Annina ersättare