Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 17.06.2019 klo 17:30 - 19:42

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
180   Mötets laglighet och beslutförhet
181   Protokolljusterare
182 Ombildning av tjänsten som sysselsättningskoordinator till en uppgift som näringslivs- och sysselsättningskoordinator samt ledigförklarande av uppgiften
183   Val av medlemmar till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands (INVEON) samkommunstyrelse 1.6.2019-31.12.2019
184   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
185   Ombildning av uppgiftsbenämningen ekonomiplanerarare till upphandlingssakkunnig
186   Att lediganslå tjänsten som stadskamrer
187 Försäljning av strandtomt nr 225
188 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2018
189 Mikael Agricolan koulu och Mikael Agricolas skola, fullmäktigemotion
190 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
191   Nämndernas och sektionernas beslut
192   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
193   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Bruce Marina Uutinens ersättare
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 24.6-15.7.2019.