Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Centralvalnämnden
Protokoll 26.05.2019 klo 20:00 - 22:04

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
25   Mötets laglighet och beslutförhet
26   Protolkolljusterare
27   Tillkännagivande av den preliminära rösträkningen
28   Övriga ärenden och avslutande av mötet.

Ledamot Uppgift
Wilhelmson Bengt ordförande
Laitinen Åke viceordförande
Hagfors Kari ledamot
Rossi Reeta ledamot
Laukas Gunnel ersättare
Lönnfors Kristina sekreterare, direktör för stadskanslicentralen

Till påseende  
På stadens elektroniska anslagstavla