Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 22.05.2019 klo 17:00 - 22:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
53   Mötets laglighet och beslutförhet
54   Val av sekreterare
55   Jäv
56   Justering av protokollet
57 Utvärderingsberättelse för 2018
58   Revisorns rapport och revisionsberättelsen
59   Godkännande av bokslutet 2018 och beviljande av ansvarsfrihet
60   Möjliga övriga ärenden
61   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.