Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 13.06.2019 klo 17:00 - 18:37

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
24   Mötets laglighet och beslutförhet
25   Protokolljusterare
26   Godkännande av föredragningslistan
27 Ansökan om kompensation gällande fakturering
28   Ansökan om lättnad gällande fakturering
29   För kännedom
30   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Sokka-Tuomala Anne Järvinens ersättare
Malmberg Irene Mattssons ersättare/ekonomisakkunnig
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.