Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 16.05.2019 klo 17:00 - 22:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
46   Mötets laglighet och beslutförhet
47   Val av sekreterare
48   Jäv
49   Justering av protokollet
50   Utvärderingsberättelse för 2018
51   Möjliga övriga ärenden
52   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Ekström Carita Meriheinäs ersättare
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.