Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 03.06.2019 klo 17:30 - 20:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
164   Mötets laglighet och beslutförhet
165   Protokolljusterare
166   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2019-30.4.2019
167 Budget och ekonomiplan 2020-2022, anvisningar för planeringen
168 Försäljning av strandtomt nr 51
169   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag samt val av ny ledamot, näringslivs- och infrastrukturnämnden
170 Ombildning av tjänsten som sysselsättningskoordinator till en uppgift som näringslivs- och sysselsättningskoordinator samt ledigförklarande av uppgiften
171 Godkännande av samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs bokslut för 2018 och beviljande av ansvarsfrihet för 2018
172 Att godkänna avtal om att upplösa samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
173   Fortsatt extra bolagsstämma, val av representant till bolagsstämman (EdupoliPointCollege Oy/Careeria Oy)
174 Social- och patientombudsmannens utredning för 2018
175 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
176   Nämndernas och sektionernas beslut
177   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
178   Tomtkampanj i Byarnas stad
179   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Mattsson Johan stadskamrer
Turku Roger Karlssons ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 11.6-2.7.2019.