Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 27.05.2019 klo 18:00 - 19:17

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
20   Mötets laglighet och beslutförhet
21   Val av protokolljusterare
22   Godkännande av föredragningslista
23   Besättande av tjänst från och med 1.8.2019: Lektor i matematik och fysik (1121), placeringsställe Lovisavikens skola
24 Utredning över gymnasieutbildningen i östra nyland
25   För kännedom
26   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Forsblom-Helander Benita ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Lindfors Bo ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Fabritius Mikaela Mörskom repr.
Tenhunen Timo utbildningschef
Paakkanen Petra sakkunnig
Lönnfors Johanna Hovis ersättare
Kähärä Erika Hurmerintas ersättare