Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 20.05.2019 klo 17:30 - 20:06

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
145   Mötets laglighet och beslutförhet
146   Protokolljusterare
147   Övriga ärenden
148   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
149   Lönebesparingar 1-4/2019 samt sjukfrånvaroutveckling
150 Lovisa stads koncerndirektiv
151 Samarbetsavtal mellan Lovisa stad och Lovisa Historiska Hus rf
152   Uppdatering av medlemsuppsättningen i mångprofessionell styrgrupp och arbetsgrupp för välfärdsarbetet i Lovisa stad och Lappträsk kommun för åren 2017-2021
153   De principer enligt vilka vattenandelslagen kan, om de så önskar, överlåta sina ledningsnät och ansvar till Affärsverket Lovisa Vatten
154   Europaparlamentsvalet 2019 och valmyndigheter
155 En bastu till Ekudden, fullmäktigemotion
156 Forsby badplats ska omändras till badstrand, fullmäktigemotion
157 Forsby konditionstrappa, fullmäktigemotion
158 Att inkludera bedömning av konsekvenser för företag i beslutsfattandet inom näringslivspolitiken i Lovisa, fullmäktigemotion
159   Riksdagens justitieombudsmans begäran om utredning och utlåtande
160   Beviljande av bilförmån
161   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
162   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
163 Lovisa stads utlåtande om helheten under förslagsfasen för Nylandsplanen 2050

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 5.6-26.6.2019.