Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 08.05.2019 klo 17:05 - 20:05

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
39   Mötets laglighet och beslutförhet
40   Val av sekreterare
41   Jäv
42   Justering av protokollet
43   Utvärderingsberättelse för 2018
44   Möjliga övriga ärenden
45   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Ekström Carita Meriheinäs ersättare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.