Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Föredragningslista 07.05.2019 kl. 18:00 - 00:00
Centralen för bildning och välfärd, Karlskronabulevarden 8, 07900 LOVISA

Saknr.   Rubrik  
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4   Besättande av tjänst från och med 1.8.2019: Lektor i historia och samhällslära (1108), placeringsställe Lovisavikens skola
5   Besättande av tjänst från och med 1.8.2019: Klasslärare (1024), placeringsställe Generalshagens skola
6   För kännedom
7   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Forsblom-Helander Benita ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Konttinen Lisbeth ledamot
Lindfors Bo ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Heijnsbroek Charlotta ungdomsfullm. repr.
Fabritius Mikaela Mörskom repr.
Lindfors Annika Lappträsk repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Tenhunen Timo utbildningschef
Paakkanen Petra sakkunnig
Juslin Lotta sakkunnig