Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 06.05.2019 klo 17:30 - 20:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
132   Mötets laglighet och beslutförhet
133   Protokolljusterare
134   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
135   Val av medlemmar och ersättare till uppbådsnämnden
136 Samarbetsavtal mellan Lovisa stad och Lovisa Historiska Hus rf
137 Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2019-31.3.2019
138 Underlag för budgetens remissdebatt
139 Uppdatering av den allmänna anvisningen om intern kontroll
140   Beviljande av bilförmån
141   Nämndernas och sektionernas beslut
142   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
143   Övriga ärenden
144   Att utse representant vid samkommunsstämma, samkommunen Eteva kuntayhtymä

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Matsson Johan stadskamrer
Bruce Marina Uutinens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 10.5-31.5.2019.