Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 16.04.2019 klo 15:30 - 17:30

Paragraf   Rubrik  
16   Mötets laglighet och beslutförhet
17   Protokolljusterare
18   Godkännande av föredragningslistan
19 Vatten- och avloppslinjen Forsby-Liljendal, val av entreprenör
20 Godkännande av avtal för skötsel av dagvattenrör
21   De principer enligt vilka vattenandelslagen kan, om de så önskar, överlåta sina ledningsnät och ansvar till Affärsverket Lovisa Vatten
22   För kännedom
23   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Turku Roger medlem
Järvinen Anja medlem
Mattsson Johan medlem/stadskamrer
Hoffman Kenneth Holmströms ersättare
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.