Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 11.04.2019 klo 17:00 - 21:20

Paragraf   Rubrik  
30   Mötets laglighet och beslutförhet
31   Val av sekreterare
32   Jäv
33   Justering av protokollet
34   Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers brev
35   Utvärderingsberättelse för 2018
36   Revisors rapportering
37   Möjliga övriga ärenden
38   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Forsblom Lisbeth servicechef, seniorservice
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen

Till påseende  
I det allmänna datanätet.