Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 23.04.2019 klo 17:30 - 20:21

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
124   Mötets laglighet och beslutförhet
125   Protokolljusterare
126 Lovisa stads koncerndirektiv
127   Att godkänna delägaravtalet för Sarastia Oy
128 Försäljning av strandtomt nr 143
129 Grundtrygghetscentralens organisationsreform
130   Inrättande av tjänst som ledande socialarbetare inom serviceområdet för vuxna
131   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Holmström Joakim direktör för centralen näringsliv och infrastruktu
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Mattsson Johan stadskamrer

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla