Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 08.04.2019 klo 17:30 - 22:02

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
94   Mötets laglighet och beslutförhet
95   Protokolljusterare
96   Natur och Miljös årsmöte 28.4.2019, val av ombud
97   Val av stadsfullmäktiges presidium
98   Val av stadsstyrelse
99   Utvecklings- och koncernsektionen, val av ledamöter
100   Näringslivs- och infrastrukturnämnden, val av ersättare
101   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag samt val av ny ledamot, näringslivs- och infrastrukturnämnden
102   Val av näringslivschef, svar på begäran om omprövning
103   Att delegera beredningen av generalplaner
104 Överlåtelse av bostadsegendom genom apport till Lovisa Bostäder Ab och försäljning av fastigheter belagda med aravabegränsningar till bolag under bildning
105   Omallokering av långsiktiga placeringar
106   Lokalt avtal om flexibel arbetsid
107 Administrativ sammanslagning av Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut
108 Fullmäktigemotioner
109 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
110   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
111 Avbrytande av upphandlingsförfarande/tillbyggnaden av servicehuset Onnela - Lyckan
112   Försäljning av ett outbrutet område av åkermarksfastigheten 434-471-2-105
113   Försäljning av åkermarksfastigheten 434-468-5-35
114   Försäljning av ett outbrutet område av åkermarksfastigheten 434-409-1-303
115   Försäljning av ett outbrutet område av åkermarksfastigheten 434-441-4-52
116   Försäljning av ett outbrutet område av åkermarksfastigheten 434-413-3-63
117   Försäljning av outbrutna områden av åkermarksfastigheterna 434-405-1-33 och 434-401-6-69
118   Försäljning av ett outbrutet område av åkermarksfastigheten 434-416-3-40
119   Att lämna åkermarksfastigheter osålda på basis av anbud
120   Nämndernas och sektionernas beslut
121 Försäljning av strandtomt nr 212
122   EdupoliPointCollege Oy, val av representant
123   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Sillanpää Merja rektor vid Medborgarinstitut
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla