Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 27.03.2019 klo 17:30 - 20:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
87   Mötets laglighet och beslutförhet
88   Protokolljusterare
89 Godkännande av bokslutet för 2018
90   Lovisa Hamn Ab:s ansökan om att ändra miljötillstånd; utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland
91   Övriga ärenden
92   Röstning i anstalter och hemmaröstning vid riksdagsvalet 2019
93   Röstning i anstalter och hemmaröstning vid Europaparlamentsvalet 2019

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare
Grönholm Thomas personalchef
Mattsson Johan stadskamrer

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla