Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 12.03.2019 klo 17:31 - 18:49

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4   Besättande av tjänst från och med 1.8.2019: Lektor i matematik och fysik (1202), placeringsställe Lovisa Gymnasium
5   Besättande av tjänst från och med 1.10.2019: Lektor i modersmål och litteratur (1204), placeringsställe Lovisa Gymnasium
6   Besättande av tjänst från och med 1.8.2019: Klasslärare (1052), placeringsställe Pernå kyrkoby skola
7   Besättande av tjänst från och med 1.8.2019: Klasslärare (1015), placeringsställe Generalshagens skola
8   Besättande av tjänst från och med 1.8.2019: Klasslärare (1019), placeringsställe Generalshagens skola
9   Grundande av tjänsteförhållande: Timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter (1086), placeringsställe Generalshagens skola
10   Förordnande av rektor för Pernå kyrkoby skola
11   Förordnande av rektor för Isnäs skola
12   För kännedom

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Forsblom-Helander Benita ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Lindfors Bo ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Fabritius Mikaela ledamot, Mörskom
Lindfors Annika ledamot, Lappträsk
Tenhunen Timo utbildningschef
Nordström Anders rektor, sakkunnig
Juslin Lotta rektor, sakkunnig