Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut
Protokoll 06.03.2019 klo 17:30 - 20:58

Paragraf   Rubrik  
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3 Förberedning för sammanslagning av instituten
4   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Friman Henry ledamot
Grundström Maria ledamot
Bengts Christer ledamot
Lill-Smeds Maria ledamot, Lappträsk
Drockila Rune ledamot, Pyttis
Uutinen Lotte-Marie Stst. representant
Heijnsbroek-Wirén Mia Stst. ordf.
Sillanpää Merja rektor
Sjöholm Anneli sakkunnig
Äijö Raili sakkunnig
Monto Gun sakkunnig
Lill-Smeds Tanja sakkunnig