Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 25.03.2019 klo 17:30 - 20:00

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
74   Mötets laglighet och beslutförhet
75   Protokolljusterare
76   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
77   Europaparlamentsvalet 2019 och valmyndigheter
78 Utredning till stadsstyrelsen om att ordna intern kontroll och riskhantering
79 Att bevilja kapitallån till Lovisa Bostäder Ab
80 Köp av fastighet, 434-2-20-1103
81 Ändring av LOTES-delgeneralplanen (Drottningsstranden)
82 Att tidsenligt framlägga stadens protokoll på stadens hemsidor, fullmäktigemotion
83 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
84   Nämndernas och sektionernas beslut
85   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
86   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla