Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 11.03.2019 klo 17:30 - 23:35

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
56   Mötets laglighet och beslutförhet
57   Protokolljusterare
58 Anvisning vid fall där man misstänker inneluftsproblem
59 Försäljning av strandtomt nr 143
60 Försäljning av industriområdesmark till Boomeranger Boats Oy
61 Projektplan för Societetshuset
62 Omallokering av långsiktiga placeringar till fonden Evli Growth Partners I
63   Att ansluta sig till KL-Kuntahankinnat Oy:s konkurrensutsättning av ramavtal
64   Att bevilja kapitallån till Lovisa Bostäder Ab
65 Att skapa en central adressdatabas och gemensamma e-postlistor för förtroendevalda inklusive ersättare från 1.6.2017, fullmäktigemotion
66 Tomtkampanj i byarnas stad, fullmäktigemotion
67 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
68   Nämndernas och sektionernas beslut
69   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
70   Val av näringslivschef
71 Användning av Matkahuolto Ab:s lokaler, godkännande av huvudriktlinjer
72 Överföring av fastighetssidans verksamhet till bolag
73   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Åminne Rasmus representant för ungdomsfullmäktige
Grönholm Thomas personalchef
Elosuo Mikko verkställande dir., Lovisa Bostäder
Thesslund Stefan Liljestrandin ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 19.3-9.4.2019.