Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 13.02.2019 klo 17:00 - 20:40

Paragraf   Rubrik  
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Val av sekreterare
11   Jäv
12   Justering av protokollet
13   Stadsstyrelseordförandens översikt
14   Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers brev
15   Redogörelser för bindningar
16   Möjliga övriga ärenden
17   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyrelsens ordförande
Slotte Martin GR, OFGR, CIA, sekreterare
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen

Till påseende  
I det allmänna datanätet.