Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 25.02.2019 klo 17:30 - 18:42

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
43   Mötets laglighet och beslutförhet
44   Protokolljusterare
45   Inrättande av tjänsten som byggnadsinspektör från 1.6.2019
46 Försäljning av skjutbanaområde, Ruotsinpyhtään Riistanhoitoyhdistys ry
47   Val av styrelsemedlemmar till Lovisa Hamnfastigheter Ab
48   Riksdagsvalet 2019 och valmyndigheter
49 Understöd till gymnasieelevernas anskaffning av datormaterial för undervisningsändamål, fullmäktigemotion
50 Reflexvästar till eleverna i de lägsta årskurserna, fullmäktigemotion
51   Nämndernas och sektionernas beslut
52   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
53   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
54   Övriga ärenden
55   Begäran om upphandlingsrättelse av försäkringsmäklartjänster

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina förvaltningsdirektör
Mattsson Johan stadskamrer
Paakkarinen Toni Kekkonens ersättare
Peltoluhta Vesa Långs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 5-26.3.2019.